•  Mysig butik på landet
  •  Sveriges största riktiga butik
  •  Helsvenskt
  •  3-års garanti

Vi har AAA rating

AlexitymiAlexitymi - känslostumhet

Alexitymi innebär att du har en oförmåga att identifiera och känna av egna och andras känslor. Man beräknar att mellan 5-17% lider av alexitymi, lite fler män än kvinnor är drabbade.

Vad orsakar alexitymi?
Det kan vara genetiskt betingat men kan också beror på uppväxten. Det är viktigt att redan under barndomen bygga upp ett välfungerande känsloregister så att barnet kan identifiera de olika känslorna, få lära sig varför de uppstår och hur man hanterar dem. I miljöer där känslor aldrig uttrycks kan det också vara svårare att lära sig förstå och uppfatta de mer finstämmiga känslorna. 

Alexitymi kan också förekomma vid våld, förtryck, olyckor, krig, kronisk smärta etc. Under svåra förhållanden kan känslolivet stängas av och man kan drabbas av ett oftast övergående tillstånd av alexitymi.


Vad kan det innebära att ha alexitymi?
Du kan ha svårt att svara på vad du känner. Osäker på hur du ska beskriva dina känslor.

Du tycker det är svårt att föreställa dig vad andra känner.

Du kan ibland uppleva att folk blir upprörda på dig utan att du vet varför.

Du blir anklagad för att inte lyssna på vad folk i din omgivning säger men du tycker att du lyssnar och försöker förstå.

Du har svårt att beskriva vad du känner om andra människor.

Du föredrar oftast fysiska och praktiska aktiviteter med dina vänner istället för att diskutera känslomässiga upplevelser.

Du dagdrömmer och fantiserar inte så ofta.

Du tycker inte om människor som tror att du ska förstå deras behov utan att de talat klarspråk.

Du kan ha fått höra av andra att du är kall och inte ser till deras behov.

Du är mer logiskt och funderar mer på de praktiska frågorna än prioriterar dina känslor när du ska fatta ett beslut.

Du kan känna dig obekväm i sociala sammanhang.


Hur påverkas samlivet vid alexitymi?
* Den själsliga närheten uteblir, de djupa samtalen saknas och relationen blir något stum, då den ena partnern varken kan ta emot eller dela med sig av äkta känslor.

* En svårighet att bli bekräftad och sedd, vilket kan ge en känsla av ensamhet i förhållandet.

* Problem i relationen ses mer som en praktisk lösning än som ett känslomässigt problem.

* Sexlivet är mer en kroppslig njutning, utan större behov av känslomässig närhet.

En förvirring kan uppstå i sexuella situationer, då den som lider av alexitymi är osäker på vad den andra personen egentligen vill.

* Dagdrömmeri om den gemensamma framtiden förekommer sällan (förutom den rent praktiska aspekten).

Vid turbulent relation/sexliv utvecklas ibland olika fysiska symptom i kroppen.

(När du inte förstår att du t ex ÄR arg eller VARFÖR du är arg så kan känslorna istället visa sig som fysiska reaktioner i kroppen. En smärta kan riskera att bli kronisk om du inte vet att det är kroppen som reagerar på något som är fel och därmed heller inte bryter det destruktiva mönstret.)

Öppna upp hela känsloregistret
Hjärnan och känslolivet är formbart och det går ofta att öppna upp sitt känsloregister genom terapi. När du får tillgång till fler känslor kan du också få en mer nyanserad totalupplevelse, både för egen del och för din omgivning.  

Känslorna är dina vägvisare och en ovärderlig hjälp i vardagen. De visar om du har det bra eller om det är något som behöver förändras. Känslorna är som en inre pågående dialog, som vill upp till ytan så att du kan fundera på vad de vill säga dig.


Träna på att identifiera dina känslor
Det finns många olika känslolägen du kan uppleva men de åtta grundläggande känslorna är: 

Glädje, Förvåning, Ilska, Rädsla, Skam, Förtvivlan, Intresse, Avsky

Hur ser ansiktsuttrycket ut vid de olika känslorna?

När du befinner dig i en specifik situation fundera på vilken av dessa känslor du upplever.
Hur känns det i kroppen? Känns det lätt? Tungt? Hur är andningen? Ont i magen? Etc.
Känns det lugnt i kroppen eller känns den mera spänd och stressad?
Kan du identifiera känslan som bra eller dålig?
Hur reagerar du?

Hur reagerar omgivningen på ditt sätt att vara?

Öva dig i att stanna upp innan du reagerar och agerar då du troligtvis har lite svårare att känna av hur du egentligen känner inför ett beslut. Du kan behöva mer tid på dig att identifiera känslan.

Emotionell tondövhet
Alexitymi är ingen diagnos utan en oförmåga - en slags emotionell tondövhet. Den som har alexitymi hör inte när känslorna ropar. Ett steg i rätt riktning är att börja lyssna. Många kan få hjälp genom att lyssna på kroppens signaler (t ex genom mindfulness) och på så sätt kunna identifiera känsloläget.


Populärast i kategorin
Scandero Silicone Dream Glide
Scandero Silicone Dream Glide
179 kr
Köp
Info
Hygiene
Hygiene
99 kr
Köp
Info
Scandero Water Dream Glide
Scandero Water Dream Glide
139 kr
Köp
Info
Eros Aqua Water
Eros Aqua Water
69 kr
Köp
Info
Satisfyer PRO G Spot Rabbit
Satisfyer PRO G Spot Rabbit
699 kr
Köp
Info
Twilight Pheromone Men
Twilight Pheromone Men
299 kr
Köp
Info
Satisfyer PRO 2 Next
Satisfyer PRO 2 Next
499 kr
779 kr
Köp
Info
Holy Mary Climax Oil
Holy Mary Climax Oil
229 kr
Köp
Info