•  Maximal diskretion
  •  Fysisk butik
  •  Helsvenskt
  •  Kunniga medarbetare
  •  3-års garanti

Vi har AAA rating

Felsökning av sexleksaker



Fungerar inte din produkt som den ska så kan det givetvis bero på ett tillverkningsfel men många gånger har det andra orsaker.
Här följer en checklista på de vanligaste problemen som du kan avhjälpa själv.
Innan du reklamerar är det viktigt att du felsökt produkten och kontrollerat nedanstående områden.

KONTROLLERA BATTERIERNA


Använder du nya batterier?

Det är viktigt att du provar med helt nya batterier av hög kvalité.  Framför allt multistavar kräver batterier av högsta kvalité för att alla funktioner ska fungera korrekt. Batterier som medföljer en produkt håller ofta en lägre kvalité och får anses vara testbatterier.

Använder du rätt batterier och rätt antal?  
Batterisort och antal finns oftast angett på produktförpackningen. Det finns annars att läsa i produktens egenskaper på lustjakt.se

Är batterierna rätt insatta?
Det finns oftast en liten markering + och - för hur batterierna ska placeras. Prova även att ”slå” produkten lite lätt i handen så att batterierna hamnar i läge vid eventuell glappkontakt.


KONTROLLERA SKRUVLOCKET


Är produkten vattentät?

På alla vattentäta produkter finns en gummipackning som ska förhindra att vatten tränger in. Det krävs därför att locket dras åt MYCKET hårt för att det ska bli kontakt med batterierna. Dra åt och öppna lite igen och dra åt på nytt några gånger för att packningen ska mjukas upp lite.

Är locket korrekt påsatt?
På vissa produkter kan locket monteras i två olika lägen. I det ena läget hamnar kontaktpoolerna fel så att det inte blir kontakt med batterierna. Vrid då locket ett halvt varv och montera det på nytt.

UPPLADDNINGSBARA SEXLEKSAKER

 
Har du anslutit sladden rätt?
Se till att du anslutit sladden korrekt i både produkten och vägguttaget. 

Har du laddat fullt?
Oftast blinkar produkten under laddningen och övergår till ett fast sken eller byter färg när den är fulladdad. En laddning kan ta allt från 3 timmar upp till 8 timmar.

REGLAGEN


Har du läst anvisningarna?

Reglagen för start, vibrationer och andra funktioner ser lite olika ut och hanteras på olika sätt. Läs medföljande instruktioner för just din produkt.

Skruvlock. Oftast vrids bottendelen av locket för att starta vibrationerna. Ju mer man vrider desto kraftigare vibrationer. Vrid helt tillbaka för att stänga av vibrationerna.
I botten på skruvlocken sitter det ibland en knapp. Då är det denna du trycker på för att starta/stoppa vibrationerna. Vissa produkter har olika vibrationslägen /mönster och du ändrar genom att trycka på knappen.

Knappsatser. På vissa produkter måste startknappen hållas intryckt i några sekunder för att starta.
På produkter med många funktioner kan det finnas flera on/off knappar, en för varje funktion. Dessa produkter brukar även ha ytterligare knappar/reglage för vibrationsinställningar.
Populärast i kategorin
Scandero Silicone Dream Glide
Scandero Silicone Dream Glide
179 kr
Hygiene
Hygiene
99 kr
Holy Mary Climax Oil
Holy Mary Climax Oil
229 kr
Autorabbit
Autorabbit
299 kr
499 kr
Scandero Water Dream Glide
Scandero Water Dream Glide
139 kr
Satisfyer PRO 2 Next
Satisfyer PRO 2 Next
499 kr
779 kr
Eros Woman Silicone Care 100ml
Eros Woman Silicone Care 100ml
219 kr
Glide 4 you
Glide 4 you
179 kr