•  Maximal diskretion
  •  Fysisk butik
  •  Helsvenskt
  •  Kunniga medarbetare
  •  3-års garanti

Vi har AAA rating

Lustjakts miljödokument

När det gäller ankommande gods så har vi policyn att hellre "beställa för mycket än för lite". Bakgrunden till detta är att vi vill minimera transporterna till Lustjakt av tre skäl: Arbetsmiljö, miljöpåverkan och kostnadseffektivitet. Detta innebär rent konkret att vi får mindre än hälften så många lastbilar som kommer med gods tll Lustjakt.

När det gäller transporter till våra kunder så är det svårare för oss att påverka, men vi ser alltid till att alla försändelser skickas vid ett och samma tillfälle varje dag för att minska transportbehovet. Alla försändelser levereras alltså i bulk till Schenkers och Postens stora distrubutionscentraler.
Läs mer om Schenkers miljötänkande här

Producentansvar

Vi rapporterar till Naturvårdsverket

Producentansvar innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta hand om uttjänta produkter. Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå miljömålen. Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen. Vi är anslutna till El-kretsen som ansvarar för insamlandet av de produkter vi ansvarar för.

Rapportering till naturvårdsverket

Enligt förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter ska företag som för in och sätter sådana produkter på den svenska marknaden anmäla sig och redovisa uppgifter till Naturvårdsverket vilket Lustjakt gör varje månad.

Återvinning

Det finns i ovan lagstiftning ett allmänt råd kopplat där det ställs krav på att företag som säljer hushållsprodukter ställer en finansiell garanti. Detta innebär att vi som producent av intimleksaker är åläggda att då produkterna blivit uttjänta kommer att ta om hand om de produkter vi satt på marknaden. Det finns olika sätt för oss att göra detta på och vi har valt att använda El-Kretsens garanti vilket innebär att vi årligen betalar dem en avgift för att upprätthålla detta krav.

Insamling till El-Kretsen

Återvinning till El-Kretsen

El-Kretsen har funnits sedan 2001 och bildades av näringslivet för att omhänderta elektronik som satts på marknaden. Deras uppgift är att hjälpa producenter att uppfylla dessa lagstiftningar genom att erbjuda ett rikstäckande insamlingssystem.

El-Kretsen hjälper Lustjakt med att samla in och återvinna de produkter som du lämnar till din kommuns återvinningsstation. För oss är det viktigt att ha en samarbetspartner som vi känner att vi kan lita på och som vi vet gör ett bra jobb i att samla in uttjänta produkter. Givetvis så kostar detta en slant men det är en kostnad vi mer än gärna tar.

Källsortering av uttjänta produkter

Det är viktigt att miljöfarliga ämnen inte hamnar på fel ställe! Elektriska och elektroniska produkter innehåller många ämnen som är skadliga för miljön och människan. Elavfall ska därför alltid lämnas på lämpligt insamlingsställe. Hör med just din kommun var och hur de vill ha avfallet levererat. Om du vill så får du mer än gärna sända dina uttjänta produkter till oss så ser vi till att de blir återvunna på rätt sätt.

Emballering - wellpapp, utfyllnad och tejp

Emballering för naturen

Vi använder oss nästan uteslutande av wellkartonger när vi skickar varor till våra kunder. Dels för att de till 100% döljer innehållet men också för att det är det mest miljövänliga materialet (wellpapp).

Själva återvinningen av wellpapp går till på liknande sätt som för tidningspapper men man behöver inte ta bort någon trycksvärta. Istället är det huvudsakligen limrester som avlägsnas. Efter att papperet sorterats på kvalitet, mals det ned till massa som silas och rensas från föroreningar (små tejpbitar och klamrar, sandkorn och dylikt) och som sedan går in i ny tillverkning. -Ett snabbt och bra kretslopp.

Tejp

Den tejp en vi använder är av märket Tesa och skall sorteras som mjukplast.

Utfyllnadsmaterial

Som skydd kring de produkter vi skickar så använder vi oss uteslutande av vanligt papper som knycklas ihop i en speciell maskin. Detta är det i särklass mest miljövänliga förpackningsmaterialet som finns då det bara innehåller papper, inget annat. Papperet vi använder är dessutom återvunnet till minst 60%.

Vid reklamationer

För att skapa så få miljöpåverkande transporter som möjligt så är det inte ovanligt att vi låter kunden kassera produkten istället för att kräva in den åter till oss. Vi väljer helt enkelt att lita på våra kunder till förmån för miljön. 


Populärast i kategorin
Scandero Silicone Dream Glide
Scandero Silicone Dream Glide
179 kr
Hygiene
Hygiene
99 kr
Satisfyer PRO 2 Next
Satisfyer PRO 2 Next
399 kr
899 kr
Autorabbit
Autorabbit
299 kr
499 kr
Travel massager
Travel massager
99 kr
Scandero Water Dream Glide
Scandero Water Dream Glide
139 kr
Holy Mary Climax Oil
Holy Mary Climax Oil
229 kr
Eros Woman Silicone Care 100ml
Eros Woman Silicone Care 100ml
219 kr