•  Mysig butik på landet
  •  Sveriges största riktiga butik
  •  Helsvenskt
  •  3-års garanti

Vi har AAA rating

Sexuell läggning

Sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck

Heterosexualitet, homosexualitet och bisexualitet är sexuella läggningar, och beskriver om någon dras till eller blir förälskad i tjejer, killar, eller både och. Din könsidentitet bestämmer du själv över, vilket kön du upplever att du är. Könsuttryck innebär att leva bortom normen för vad som anses som manligt eller kvinnligt. HBT är en samlingsterm för homo-, bisexuella och transpersoner.

Heterosexualitet
Heterosexualitet innebär att man har förmågan att att bli kär, förälskad och/eller sexuellt attraherad av personer av motsatt kön. Heterosexualitet är den vanligaste formen av sexuell identitet och även den som oftast ses som norm i dagens samhälle.

Homosexualitet
Homosexualitet innebär att man har förmågan att bli kär, förälskad och/eller sexuellt attraherad av personer av samma kön som en själv. Homosexuella kvinnor brukar kallas lesbiska och flator och homosexuella män bögar.
Många homosexuella blir medvetna om sin läggning tidigt men det kan dröja länge innan man vågar berätta för någon. En del upptäcker sent i livet att de kan bli förälskad i och/eller sexuellt attraherad av någon av samma kön. Även då kan det vara svårt att berätta för sin omgivning.
Om du vill ha mer information, eller om du vill prata med någon om homosexualitet, kan du kontakta RFSL. De har även många olika aktiviteter och stödgrupper för homo- och bisexuella.

Bisexualitet
Bisexualitet innebär att man har förmågan att bli kär, förälskad och/eller sexuellt attraherad av personer oavsett kön. Det behöver inte betyda att man dras lika mycket eller lika ofta till båda könen, utan det kan handla om att man vet med sig att man har förmågan att kunna bli kär, förälskad och/eller attraherad av människor oavsett om de är män eller kvinnor.
Om du har frågor kring bisexualitet, vill ha mer information eller behöver stöd kan du kontakta RFSL. De har även många olika aktiviteter och stödgrupper för homo- och bisexuella.

Att våga berätta vem man är
Många homo-, bisexuella och transpersoner (läs mer om könsidentitet längre ner) vågar inte berätta för sin omgivning hur de känner. Många gånger handlar det om rädsla för vad omgivningen ska tycka eller hur den kommer att reagera. Att inte våga berätta vem man är kan leda till en känsla av ensamhet, och kan ibland göra att man tvingas leva ett dubbelliv.
Ett bra sätt att ta de första stegen mot att berätta vem du är, är att skaffa dig så mycket information som möjligt så att du är förberedd på omgivningens kommentarer och frågor. Du kan ta kontakt med RFSL om det här och andra HBT-frågor eller någon annan stödorganisation. De är vana vid att svara på frågor och många som arbetar där har själva gått igenom processen att berätta om sin sexuella identitet.
Börja med att berätta för en person som du känner stort förtroende för. Att berätta om sin sexuella läggning brukar kallas att man kommer ut.

Komma ut-processen
För vissa kan en eller flera av upplevelserna och/eller erfarenheterna som beskrivs nedan ingå i komma ut-processen. Det är dock inte alltid så att upplevelserna eller erfarenheterna sker i den ordning som beskrivs här.
    * Upptäcker att du tittar lite extra intresserat på personer av ditt eget kön och fantiserar om att ha sex med någon av dessa, eller blir förälskad i en person av samma kön.
    * Uppsöker en plats där man väntar sig att homo- eller bisexuella träffas, till exempel en pub, ett diskotek, en förening eller kanske RFSLs webchat, för att "kolla läget".
    * Provar att ta kontakt med någon du vet är homo- eller bisexuell och i förlängningen kanske har sex med någon av sitt eget kön.
    * Inser för sig själv: "Jag är homosexuell", "Jag är bisexuell".
    * Berättar för någon nära vän om sin sexuella läggning.
    * Berättar för sina föräldrar om sin identitet.
    * Berättar för många av de du umgås med, till exempel släktingar, skolkompisar, studie- eller arbetskamrater.
    * Visar sin samkönade kärlek öppet, till exempel på stan eller i media.

Att vara närstående till någon som är homo- eller bisexuell
För de flesta föräldrar kommer inte nyheten att deras son eller dotter har en homo- eller bisexuell läggning som någon större överraskning. Många har redan anat att deras barn bär på tankar kring sin sexuella identitet. Som förälder är det viktigt att visa att man tycker om sitt barn och att man stöttar och respekterar det vilken sexuell läggning det än har, även om det för vissa kan kännas svårt.
Som förälder kan det också vara viktigt att söka information på egen hand, så att det inte blir barnet som får svara på alla frågor som kommer upp. De flesta föräldrar går igenom en egen komma ut-process då de får reda på att deras barn är homo- eller bisexuellt. Som förälder måste man ta ställning till frågor som "ska de på jobbet få veta?", "ska vi berätta för mor- och farföräldrar?" och "tänk om vi aldrig får några barnbarn?".

På RFSL finns stödgrupper för föräldrar till homo- och bisexuella barn. Där kan man få fundera över frågor och känslor som väcks, tillsammans med andra som delar samma erfarenhet.
Könsidentitet och könsuttryck

Transpersoner

Transpersoner används som ett samlingsbegrepp för personer som själva definierar sig som till exempel transsexuella, transvestiter, transgenderister, drag-Queens, drag-Kings, eller kanske bara som män, kvinnor eller neutrer. Det innebär också att transpersoners liv och dess omständigheter kan vara väldigt olika.
En transperson kan vara antingen homo-, bi- eller heterosexuell. Transpersoner kan se på sin sexualitet efter det kön de själva upplever sig ha eller efter det kön de anses ha av omvärlden.

Transexuella
En transsexuell person känner att han eller hon har blivit född i fel kön. Den som är transsexuell kan oftast vilja förändra kroppen så att den stämmer med det upplevda könet, vilket kan göras genom operation och hormonbehandling. För att få genomgå detta krävs det samtal med psykolog och läkare. Liksom många homo- och bisexuella upptäcker många transsexuella sin önskan att leva som det andra könet i tidig ålder.
För många tar det dock lång tid innan de vågar berätta och en del lever med en hemlig identitet i flera år. Lika många män som kvinnor byter kön varje år i Sverige. Som transsexuell kan man vara homo-, bi- eller heterosexuell. Den sexuella identiteten har alltså ingenting att göra med könsidentiteten.
Om du har frågor kan du vända dig till Föreningen Benjamin eller till RFSL.

Transvestiter

En transvestit tycker om att klä sig som det andra könet. En del transvestiter klär sig helt som det andra könet, medan andra nöjer sig med små detaljer.
Det finns både manliga och kvinnliga transvestiter och som transvestit kan man vara homo- bi- eller heterosexuell. Den sexuella läggningen har alltså ingenting att göra med könsidentiteten.

Samhällets ansvar

Det är fel att förutsätta att alla barn som kommer till världen är heterosexuella eller passar in i normen för vad som är "kvinnligt" eller "manligt". Tyvärr gör många av oss det idag och det blir svårt för barn som är homo- eller bisexuella att acceptera sina känslor. Föräldrar, vänner och lärare måste försöka visa en öppenhet inför barn som ska hitta sin sexuella identitet. Alla behöver uppmuntran i sin jakt på förmågan att känna kärlek, oavsett sexuell läggning.
Det är i samhällets, skolans och föräldrarnas miljö som möjligheterna måste finnas för ett barn att hitta sig själv. Det är där som barnet formas till en stark och säker individ, som kan utnyttja sina förmågor att älska, skapa och lära för livet på ett tillfredsställande sätt.Källa: Vårdguiden

Populärast i kategorin
Scandero Silicone Dream Glide
Scandero Silicone Dream Glide
179 kr
Köp
Info
Hygiene
Hygiene
99 kr
Köp
Info
Satisfyer PRO 2 Next
Satisfyer PRO 2 Next
499 kr
779 kr
Köp
Info
Scandero Water Dream Glide
Scandero Water Dream Glide
139 kr
Köp
Info
RFSU Klick natural glide 100ml
RFSU Klick natural glide 100ml
99 kr
Köp
Info
Satisfyer PRO 2 Gen 3
Satisfyer PRO 2 Gen 3
599 kr
989 kr
Köp
Info
Orgasm Gel
Orgasm Gel
99 kr
Köp
Info
RO Bullet 90 Velvet Soft Lilac
RO Bullet 90 Velvet Soft Lilac
239 kr
Köp
Info